הודעות

חולים יקרים קוביד 19, כידוע, ממוקם באף וברוק; מה שהופך את מקצועות אף אוזן גרון (כמו גם רופא השיניים וטיפול נמרץ) לסיכון במיוחד להעברת הנחש 19 להגנה מוחלטת על כל אחד מכם, היה צורך לחטא לא רק את המכשירים אלא את החדר כולו (הקוביד יכול להישאר תלוי...